De ontwikkelingen in de sociale huursector

De druk op de sociale woningmarkt neemt toe. Terwijl het aanbod eigenlijk nauwelijks is veranderd, blijft de vraag naar sociale huurwoningen stijgen. Laurens legt uit door welke factoren de druk op de woningmarkt in de sociale huursector blijft toenemen en waardoor woonruimtebemiddeling nog complexer wordt. Wat is er nodig om te zorgen voor een efficiënt, eerlijk en transparant proces? Laurens van den Brink legt het uit.

Deel dit artikel