Zuidwestwonen is sinds 2009 klant van Zig Websoftware en werkt inmiddels 2 jaar met het vernieuwde woonruimtebemiddelingssysteem van Zig. Maakte er bij de start 2 jaar geleden “slechts” 2 corporaties gebruik van het systeem, inmiddels heeft het systeem zijn succes bewezen met maar liefst 9 aangesloten corporaties! Wat zijn de ervaringen met het systeem tot nu toe? Van welke functionaliteiten hebben de bij Zuidwestwonen aangesloten corporaties en de woningzoekenden het meeste profijt? Sandra van Oosterbosch, coördinator bij Zuidwestwonen, vertelt.

Maximaal digitaal mét flexibiliteit
“Zuidwestwonen is ontwikkeld als een systeem waarbij het mogelijk is om het verhuurproces maximaal digitaal te laten verlopen. Echter gemaakt als een zogenaamd “cafetariamodel”. Elk van de 9 aangesloten woningcorporaties kan afzonderlijk bepalen in welke mate zij het proces digitaal laat verlopen. Daarnaast bepalen corporaties op basis van hun eigen beleid welke onderdelen uit het systeem worden gebruikt. Denk daarbij aan de verschillende modellen, passendheidsregels en voorrangsregelingen.”

Aanzienlijk snellere doorlooptijd
“De doorlooptijd van het verhuurproces verloopt aanzienlijk sneller. In de meest ideale situatie kan de doorlooptijd slechts 6 tot 7 dagen bedragen van advertentie online tot woning geaccepteerd.
Bovendien is bij de digitale procesafhandeling een groot aantal handmatige acties voor de medewerker komen te vervallen. Dit creëert ruimte bij de medewerker bij de invulling van zijn/haar taak. Denk daarbij aan moeilijk verhuurbaar bezit maar ook aan aandacht voor de kwetsbare klant.”

Efficiency door dashboard
“Op het dashboard in het woonruimtebemiddelingssysteem is visueel in beeld gebracht in welke fase van het verhuurproces woningen zich bevinden én of er actie vanuit de medewerker nodig is. De bijbehorende acties worden overzichtelijk gepresenteerd in een werkvoorraad waar de medewerker de betreffende acties direct kan oppakken. Dit directe inzicht in de workflow, status en bijbehorende werkvoorraad zorgen ervoor dat eventuele vervolgstappen en -acties nog efficiënter en sneller kunnen worden opgepakt.”

24/7 verzoeken digitaal afhandelen

“Het grootste voordeel van het vernieuwde woonruimtebemiddelingssysteem voor woningzoekenden is zelfservice. Waar voorheen een afspraak bij de woningcorporatie nodig was, kan nu heel veel 24/7 digitaal via computer, tablet en smartphone worden afgehandeld. Alle functionaliteiten worden op alle devices ondersteund. Woningzoekenden kunnen wel inschrijven, maar niet reageren zonder eerst een inkomensverklaring te uploaden. Dit laatste kunnen zij digitaal, op alle devices, doen. Ook kunnen woningzoekenden bijvoorbeeld het hele verhuurproces volgen.”

Écht partnership

“In het selectietraject zochten de corporaties écht een partner om te komen tot een efficiënter woonruimtebemiddelingssysteem voor corporatie én klant. Waarom partnership? We vonden het erg belangrijk om in gezamenlijkheid te ontwikkelen. Expertise van beide kanten inzetten en optimaal benutten. Het partnership dat we zochten en vonden bij Zig zorgt tot op de dag van vandaag nog voor een prettige werkrelatie.”

Deel dit artikel